Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog alfabemızda basamak baş parmağında kesif görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, bileğerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çkırmızıışmaları ile inceleyeceğiz. Kıç anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun öbür bölgelerine bakılırsa henüz katışıkşıktır. Serparmak ise ayak tabanığın hem yeterince faal olan kısmıdır hem bile yere taşıma edilen kuvvetin dakika dakika %90’ına derece olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Serparmakta yaşanmış olan her türlü maraz, muhtıra hayat kalitesinde sağlam bozukluğa erkân hevesliabilir. Halluks Valgus; günümüzde gitgide kalan bir çoğunlukla rastlanan, müdahale edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini gelecek derecede kısıtlayan, ayak tabanığın estetik görünümünü bozan, vecalı ve iveğen bir basamak çıbanparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’bile Carl Huster aracılığıyla teşhismlanmış ve birinci parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, lügat demeı itibariyle basamak çıbanparmağının dünyaa açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta bulunan çeşitli patolojileri bile içermektedir. Serparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize eden ve motor şiddet sağlayıcı bir set intrensek sandık sahip olması nedeni ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın basamak mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli yüklük taşıyan binasıdır ve yürüme sırasında optimal desteği katkısızlayabilmesi birinci parmağın kinematiğine mecburdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Kıç, evrimsel tadilat sırasında omurga fonksiyonu olan kavrama yeteneğinin çoğunu kaybetmiştir. Fakat bu tadilat sonucunda üstelik adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime sahip olarak kalıktır. Antagonisti (bir kasın elverişsiz işlemlevini gören kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki ana nedenin ayakkabı kırmızıışkanlığı olduğunu destekleyen bir aralıkştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda olağan nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda artış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu nispetın % 1,9 yöreında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin pek çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine itikatılmaktadır. Fakat kalıtım bilimi geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayak tabanığın pronasyonuna ve basamak ön kısmınün abduksiyonuna münasebet olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri bile halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun öbür intrensek sebepleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler olaylar gibi nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit gibi romatizmal hastalıklar, üste çıbanparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili gibi henüz seyrek göru¨nen durumlar da nüshalabilir. Temelı aralıkştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok henüz kesif görünmesine ilgi çekmişlerdir. Fakat bunun sebebinin kalıtım bilimi intikalten çok kadınların erkeklere bakılırsa henüz zait sivri uçlu daraç, topuklu ayakkabı giymeleri evetğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir